icon_tal_

TALOUDELLINEN VASTUU

Taloudellinen vastuu kattaa sekä liiketoiminnan kestävyyden, että organisaation ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. Niiden läpinäkyvyys on tärkeä niin paikallisessa, kuin laajemmassakin mittakaavassa.

icon_eko_

YMPÄRISTÖVASTUU

Vastuullinen toiminta ympäristöön nähden tarkoittaa organisaation vastuuta omasta toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista, myös välillisesti. Sen tavoitteena on vastuullinen toiminta ympäristön kantokyvyn ja luonnonvarojen kestävän käytön suhteen.

icon_sos_

SOSIAALINEN VASTUU

Sosiaalinen vastuu sisältää sekä organisaation henkilöstöön liittyvät asiat, mutta laajemmin myös vaikutukset yhteiskuntaan. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat myös muut välilliset vaikutukset eri ihmisryhmiin muissa maissa. Tärkeä näkökohta on myös organisaation tuotteiden turvallisuus.

Viimeisimmät kirjoitukset

Vastuullisuus

Vastuullisuus elintarvikeyrityksessä: mistä lähteä liikkeelle?

Elintarvikesektoriin liittyy paljon vastuullisuusnäkökohtia, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaamme. Ruuan tuotannolla…

Vastuullisuus pääomamarkkinoilla

Yritysten yhteiskuntavastuu on nouseva trendi myös rahoitussektorilla. Sijoittavat tiedustelevat entistä…

Pidetään huolta vanhuksistamme

Vanheneminen ja yksinäisyys ovat kasvava ongelma etenkin länsimaissa. Joidenkin tilastojen…

Mitä vastuullisuusraportissa kerrotaan?

Vastuullisuusraportoinnin sisältö koostuu yrityksen tai organisaation toiminnan olennaisista vaikutuksista sidosryhmiin…

Raportista viestintään

Raportista viestintään

Se, millainen rooli vastuullisuudella on osana yrityksen toimintaa kumpuaa yrityksen…

ISO 14001 sertifikaatti

Organisaation käyttöönottama ISO 14001 ympäristöjärjestelmä voidaan sertifioida, ja näin ollen…

Tekijät

Ville

Ville

Yrityksen vastuullisuusprosessit, talous
Antti

Antti

Yrityksen vastuullisuusprosessit, talous
Viivi

Viivi

Toimitusketjujen hallinta, tuoteturvallisuus
Eija

Eija

Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu ja tiedonkeruu