ISO 14001 ympäristöjärjestelmä käytännössä

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä käytännössä

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä on luonteeltaan joustava ja se voidaan integroida lähes minkälaisen tai kokoisen organisaation toimintaan. Se mahdollistaa haitallisten ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden vähentämisen sekä järjestelmälliset kustannussäästöt, esimerkiksi jätemäärän vähentyessä ja energiankäytön tehostuessa.

ISO 14001 ympäristöjärjestelmässä yritys:

  1. Tarkastelee toimintansa ympäristön kannalta.
  2. Asettaa ympäristötavoitteensa, esim. energiankäytön vähentäminen tietyn verran tietyssä ajassa.
  3. Seuraa tavoitteiden toteutumista.
  4. Asettaa uusia tavoitteita ja näin kehittää toimintaansa tavoitteenaan jatkuva ympäristöasioiden edistäminen.

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:n avulla saatavaa tietoa ja tuloksia voidaan käyttää valmiina pohjana vastuullisuusraportointia tehdessä. Näin ollen ympäristöjärjestelmä helpottaa suoraan myös organisaation vastuullisuusraportointiprosessia.