Mikä on ISO 14001 ympäristöjärjestelmä?

Mikä on ISO 14001 ympäristöjärjestelmä?

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä tarjoaa järjestelmällisen tavan koota ympäristöasioiden hallinta selkeän järjestelmän alle. Se toimii yrityksen tai organisaation ympäristöjohtamisen välineenä ja auttaa ympäristöasioiden tuloksellisessa parantamisessa ja kehittämisessä sekä nykyhetkessä, että tulevaisuudessa. Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto tuo samalla kustannussäästöjä, toimii riskienhallinnan välineenä ja edistää kilpailukykyä. Ympäristöjärjestelmän käyttö parantaa yrityksen asemaa monesti myös tarjouskilpailuissa.

Lisäksi ympäristöjärjestelmä on apuna yrityskuvan rakentamisessa ja sillä on positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyysteen. Ympäristöjärjestelmän avulla ympäristöasioihin liittyvää tietoa ja tuloksia voidaan käyttää luotettavana lähteenä yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa.

Kokonaisuudessaan ISO 14001 ympäristöjärjestelmä on osoitus yrityksen hyvästä ympäristöasioiden hoidosta niin kotimaassa, mutta myös maailmanlaajuisesti; ISO 14001 on maailman tunnetuin standardi ympäristöjohtamiselle.

Suomessa standardointitoiminnan organisoi Suomen standardoimisliitto SFS ry, joka mm. laatii ja julkaisee suomenkielisten ISO-standardien vaatimukset sekä hoitaa niiden myynnin ja niistä tiedottamisen.