Mitä vastuullisuus tarkoittaa hankintaketjuissa?

Mitä vastuullisuus tarkoittaa hankintaketjuissa?

Hankintaketjun vastuullisuus on iso kokonaisuus, johon kuuluu niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin näkökulmia. Taloudellisesta vastuullisuudesta ja hankintaketjusta puhuttaessa hankintojen alkuperä ja esimerkiksi hankintaketjuun liittyvien toimijoiden palkkaus ovat usein olennaisia asioita.

GRI:n yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston yksi hankintakäytäntöihin liittyvä kohta käsittelee paikallisia hankintoja. Jos yrityksellä on toimipaikkoja useassa maassa, mielenkiinnon aiheeksi tässä yhteydessä nousee, kuinka suuri osa tavaroista, raaka-aineista ja palveluista ostetaan paikallisilta markkinoilta.

Palkkauksessa olennaista on, saavatko miehet ja naiset saman arvoisesta työstä saman palkan. Lisäksi se, mikä on yrityksen maksaman aloituspalkan suhde paikalliseen minimipalkkalainsäädäntöön voi muodostua olennaiseksi teemaksi.