Taloudellinen vastuu ja siitä raportointi

Taloudellinen vastuu ja siitä raportointi

Taloudellisella vastuullisuudella tarkoitetaan liiketoiminnan taloudellisia vaikutuksia yrityksien omistajiin ja sidosryhmiin. Taloudellinen vastuullisuus kertoo yrityksen vaikutuksista sidosryhmien talouteen sekä yrityksen keskeisistä vaikutuksista yhteiskuntaan.

Taloudellinen raportointi lisää yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä. Se on keino viestiä asiakkaille, rahoittajille ja medialle yrityksen maksamista veroista, työllistämisvaikutuksista ja muista hyödyistä, joita yritys tuottaa paikallisyhteisölle.

Käytännössä taloudellisen vastuun piiriin kuuluu mm. taloudellisen lisäarvon jakautuminen yrityksen ja sidosryhmien kesken, verojalanjälki ja paikallisten ostojen osuus. Yrityksen taloudellisilla toimilla on kauaskantoiset vaikutukset esimerkiksi työpaikkojen säilyttämisen näkökulmasta ja omalta osaltaan yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomisessa.