Ympäristöjärjestelmällä pohjaa vastuullisuusraportointiin

Ympäristöjärjestelmällä pohjaa vastuullisuusraportointiin

Yrityksen vastuullisuusraportointi koostuu pääasiallisesti kolmesta osa-alueesta: ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja taloudellisesta vastuusta.

Vastuullisuusraportin ympäristöosioon sisällytetään käytännössä yrityksen ympäristötyön tuloksia ja niiden vertailua aikaisempiin vuosiin, esim. energian käytöstä, jätteistä ja muista ympäristövaikutuksista. Voidakseen raportoida vastuullisuudestaan ja tekemästään ympäristötyöstä yrityksen on mm. kerättävä tietoa toiminnoistaan, määritettävä toimintatapojaan ja tehtävä mahdollisesti muutoksia joihinkin toimintamalleihinsa. Näiden toteuttamiseksi ympäristöjohtamisjärjestelmä on oivallinen työkalu ympäristönäkökohtien kehittämiseen ja vastuullisuusraportoinnin tuottamiseen.

Kun ympäristöjärjestelmä on rakennettu, yrityksen ympäristövaikutukset ovat tiedossa ja niiden hallintaan liittyvät prosessit ovat valmiina. Esimerkiksi nykytilanteen arviointi ja tiedonkeruu raportoitavista asioista voidaan toteuttaa helposti ympäristöjärjestelmän pohjalta. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä toimii myös alustana, josta vastuullisuusraportin sisältö voidaan luotettavasti todentaa.

Ympäristöjärjestelmistä esimerkiksi juuri ISO 14001:n käyttö on hyvä esimerkki toimivasta ja luotettavasta ympäristövastuutyöstä.