Mikä on OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä?

Mikä on OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä?

OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä tarjoaa johdonmukaisen viitekehyksen yrityksen työturvallisuusasioiden hallintaan. Se tukee työsuojeluorganisaation toimintaa ja tuo siihen järjestelmällisyyttä. Lisäksi järjestelmä auttaa integroimaan yrityksen sisäisen työsuojelutoiminnan sekä työterveydenhuollon palvelut.

TTT-järjestelmän keskiössä on kattava riskien kartoitus ja seuranta. On tärkeää luoda toimintatapa riskien havaitsemiseksi ja niiden merkittävyyden arvioimiseksi. Täten yrityksen rajalliset resurssit voidaan ohjata aluksi kaikista merkittävimpien riskien vähentämiseen ja tulevaisuudessa jatkuvasti alentaa riskitasoja analysoimalla muuttuvaa toimintaympäristöä.

Työterveys ja -turvallisuus –toiminnan laatua seurataan mittareilla. Yleisesti käytettyjä mittareita ovat työtapaturmaindeksi, työpoissaolot sekä työturvallisuuden parantamiseksi kirjatut kehitysehdotukset. Samat mittarit tulevat raportoitavaksi myös ulkoisille sidosryhmille osoitetussa vastuullisuusraportissa. Näin ollen järjestelmä helpottaa suoraan myös vastuullisuusraportin tekoa.

OHSAS 18001 sertifikaatti on arvostettu kansainvälisesti erityisesti rakennusalalla ja teollisuudessa. Yritys, joka ohjaa toimintaansa OHSAS 18001 on läpinäkyvä ja siten luotettava.