Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää?

Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää?

Yrityksen sosiaaliseen vastuuseen luetaan mm. yrityksen vastuu omasta henkilöstöstään, kuten henkilöstön työterveydestä ja –turvallisuudesta, kouluttamisesta ja tasa-arvosta miesten ja naisten välillä. Toimitusketjujen laajentuessa on yhä tärkeämpää huomioida myös välillinen vastuu esimerkiksi toimittajaketjujen työoloista, ihmisoikeuksista, yhdistymisvapaudesta ja esimerkiksi lapsityön ja pakkotyön käytöstä.

Sosiaalisesta vastuusta raportoitaessa raportoidaan työelämän käytännöistä, ihmisoikeuksien toteutumisesta, yrityksen vaikutuksesta yhteisöön, vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja tuotevastuusta.

Se, minkälaista liiketoimintaa yritys harjoittaa vaikuttaa siihen, millaisista asioista raportoidaan. Henkilöstö on kaikissa yrityksissä tärkeä pääoma, joten henkilöstöjohtamisesta raportoiminen koskee kaikkia yrityksiä. Hankintaketjun vastuullisuudesta raportoiminen puolestaan koskee tavaraa toimittavia yrityksiä. Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta raportointi koskee puolestaan enemmän suuria yrityksiä.