Pääoman omistaja päättää vastuullisen liiketoiminnan suunnan

Pääoman omistaja päättää vastuullisen liiketoiminnan suunnan

Pääoman omistajan eli kapitalistin perusominaisuuksia pohdittaessa monelle meistä piirtyy kuva kylmäverisistä ulkoistuksista, ympäristöhaittojen vähättelystä tai lapsityövoiman käytöstä. Ajatellaan, että liiketoiminnalliset päätökset tehdään tuotto edellä, eettisistä periaatteista piittaamatta.

Maailmanlaajuisesti mm. vakavat ympäristöongelmat sekä ihmisten heikot elinolosuhteet ovat edelleen vakavia tosiasioita, joita ei olla kyetty ratkaisemaan esimerkiksi kansallisvaltioiden välisellä yhteistyöllä. Mikäli yhteiskunta ei kykene tarjoamaan mahdollisuuksia elämän perusoikeuksiin tai huolehtimaan ympäristön kantokyvystä kolmansissa maissa tai lähempänäkin, se jää laajalti ottaen yritysten vaikutusmahdollisuuksien piiriin. Tästä muodostuu vastuullisen liiketoiminnan viitekehys, jonka suunnan yrityksen johto ja viime kädessä omistajat määrittelevät.

Vastuullinen sijoittaja

Vastuullisen liiketoiminnan suunnan määrittävät siis yrityksen omistajat, kansankielellä kapitalistit. Suurimman sijoitussalkun omaavalla taholla on suurin vaikutusmahdollisuus, sitä ei liene kiistäminen.

Kuinka eettisesti nykypäivän kapitalistit sitten toimivat? Ilokseni sain kuulla esimerkin suomalaisen sijoituskentän toiminnasta. Uuden pääomarahaston kerääminen on kuuleman mukaan haasteellista, ellei jopa mahdotonta, mikäli sijoittaja ei sitoudu vastuulliseen liiketoimintaan. Käytännössä pääomasijoittajalla on lupa tehdä sijoituksia vain vastuullisuuden normit täyttäviin yrityksiin. Tämän lisäksi pääomasijoittaja sitoutuu siihen, että he seuraavat tiiviisti kohdeyritystensä liiketoiminnan kehittymistä myös vastuullisuuden liiketoiminnan näkökulmasta – ja raportoivat siitä säännöllisesti omille sijoittajilleen.

Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että vastuuttomasti toimivilta yrityksiltä katkaistaan siivet heti alkuunsa. Toisin sanoen, vastuuttomasti toimivilta yrityksiltä viedään kasvun mahdollisuudet heti alkumetreillä.  Jos asiaa alkaa pohtia isommassa mittakaavassa, voidaan kysyä, onko olemassa yksittäistä vastuullisuustekoa, jolla on suuremmat kerrannaisvaikutukset yritysten vastuullisen liiketoiminnan kehittymiseen.

Sijoittajan motiivit

Moni saattaa kysyä, miksi sijoittaja toimii näin? Eettisyys ei toki ole ainoa motiivi vastuullisten sijoitusten tekemiseen. Esimerkiksi ympäristöä saastuttava yritys saattaa myöhemmässä vaiheessa maksaa sijoittajalleen suuret summat rahaa ja menetettyä mainetta, mistä olemassa on useita käytännön esimerkkejä. Vain vastuullisen liiketoiminnan avulla tällaisilta yllätyksiltä vältytään. Loppujen lopuksi riskien arviointi on sijoittajan ydinosaamista ja tässä tapauksessa käytännön työkaluna siihen toimii nimenomaan yritysten vastuullisen liiketoiminnan periaatteet.

Toinen merkittävä taustamuuttuja on vastuullinen kuluttaja. Erilaisten arvioiden mukaan noin 13-19 prosenttia kansalaisista ovat niin sanottuja LOHAS-kuluttajia, joiden määrä kasvaa kovaa vauhtia. Käytännössähän tämä tarkoittaa, että tällainen kuluttaja ostaa vain vastuullisesti valmistettuja tuotteita tai palveluja. Ellei yritys toimi vastuullisesti, se on ulkona kasvilta markkinoilta, jossa hinta ei ole ostopäätöstä määräävä tekijä. Kuten hyvin tiedämme, hintakilpailu ei ole yrityksen menestymisen näkökulmasta koskaan järkevää – jos joku, niin sijoitta sen kyllä tietää!