Mikä on vastuullisuusraportti?

Mikä on vastuullisuusraportti?

Vastuullisuusraportissa raportoidaan tasapuolisesti yrityksen myönteisistä sekä kielteisistä sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Vastuullisuusraportti on sekä arviointi- että viestintätyökalu. Raportin avulla yritys kertoo julkisesti vaikutuksistaan sidosryhmiinsä ja ympäristöön sekä vastuullisuustavoitteistaan ja niiden onnistumisesta.

Jotta yrityksen suoriutumista raportoitavista asioista voidaan verrata muihin organisaatioihin, raportoinnin lähtökohtana on hyvä käyttää yleisesti käytössä olevaa ohjeistoa. Kansainvälisesti käytetyin yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston on kehittänyt Global Reporting Initiative (GRI). Myös kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on tehnyt oman ISO 26000 –yhteiskuntavastuuoppaan, jota voidaan käyttää raportoinnin pohjana.