Mitä on tuotevastuu?

Mitä on tuotevastuu?

Tuotteen valmistaja on vastuussa tuotteen turvallisuudesta, tuotteen vaikutuksista kuluttajan terveyteen, tuotteiden lainsäädäntövaatimuksien täyttämisestä sekä tuotteen uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksista. Lisäksi vastuu kattaa tuotteen elinkaaren aikaiset päästöt ja jätteet. Tuotevastuuseen kuuluu myös kuluttajille annettava tuoteinformaatio ja tuotteen markkinointi.

Yllä luetellut osa-alueet ovat ensisijaisen tärkeitä puhuttaessa tuotevastuusta. Tuoteturvallisuus- ja vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan usein jo tuotteen suunnittelu- ja kehitysvaiheissa. Tarkemmin, GRI G4 –ohjeistuksessa tuoteturvallisuudesta raportointiin käytettävät mittarit liittyvät:

• tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointiin ja tehtyihin kehittämistoimenpiteisiin

• tuotteita ja palveluita koskevien terveys- ja turvallisuusmääräysten ja vapaaehtoisten sääntöjen rikkomuksiin

• tuotteista ja palveluista vaadittaviin tietoihin

• asiakastyytyväisyysmittausten tuloksiin

• kiistanalaisten tuotteiden myyntiin

• markkinointiviestintää koskevien määräysten ja vapaaehtoisten sääntöjen rikkomuksiin

• asiakkaan yksityisyyteen liittyviin rikkomuksiin ja valituksiin

• tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen sekä käyttämiseen liittyvien lakien ja määräysten rikkomisen rahalliseen arvoon