Mitä vastuullisuus yritystoiminnassa tarkoittaa?

Mitä vastuullisuus yritystoiminnassa tarkoittaa?

Yritysvastuu, yhteiskuntavastuu, vastuullinen yritys ja vastuullinen liiketoiminta viittaavat kaikki samaan asiaan: yrityksen tai organisaation vastuuseen sen sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Vastuullisessa yritystoiminnassa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Edellä mainituista vastuullisuustermeistä yritysvastuu nykyisin yleisesti käytettäväksi termi, joka kuvaa yleisesti vastuullisuutta yritystoiminnassa. Yhteiskuntavastuu terminä on sen sijaan yleisempi esimerkiksi julkisten organisaatioiden käytössä.

Englannin kielisiä termejä yritysvastuulle ovat mm. Corporate Responsibility (CR), Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Citizenship ja Responsible Business. Näistä Corporate Responsibility on vakiintumassa parhaiten yritysvastuullisuutta kuvaavaksi termiksi.