Mitä hyötyä on ISO 14001 ympäristöjärjestelmästä?

Mitä hyötyä on ISO 14001 ympäristöjärjestelmästä?

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto tarjoaa yritykselle suoria käytännön hyötyjä useilla eri alueilla, mm. ympäristövastuun organisoimisessa, riskienhallinnassa, sidosryhmäviestinnässä sekä yrityskuvan parantamisessa. Lisäksi se mahdollistaa kustannussäästöt, kun resursseja kuluu vähemmän.

 

1. Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja riskien hallinta

Ympäristöjärjestelmän avulla yritys voi hallinnoida tehokkaasti toimintansa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristöjärjestelmät toimivat yritykselle työkaluna, jolla sen toiminnan ympäristövaikutukset voidaan tunnistaa, mitata ja hallinnoida niin tuotannossa kuin palveluketjujenkin hallinnassa.

Ympäristöjärjestelmien käyttö voikin olla myös merkittävä osa yrityksen riskienhallintaa, kun kyseessä on suoranaisten ympäristöhaittojen välttäminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Liittämällä ympäristöasiat johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun ympäristöriskien hallinta kulkee mukana automaattisesti.

 

2. Kustannussäästöt

Ympäristöjärjestelmien käyttöönotto mahdollistaa selviä kustannussäästöjä, kun esim. energian sekä raaka-aineiden käyttöä pysytään tehostamaan ja jätemäärää vähentämään.

 

3. Oman toiminnan tarkastelu ja kehittäminen

Ympäristöjärjestelmät voivat kattaa koko yrityksen toiminnot auttaen samalla johtoa ja työntekijöitä määrittämään eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa. Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa samanaikaisesti myös muiden prosessien kehittämisen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kattavan katsauksen tekemiseen yrityksen yleistoiminnoista. Näin ollen se selkeyttää ja tehostaa koko yrityksen toimintaa.

 

4. Ohjaa lainsäädännön noudattamiseen

Ympäristöjärjestelmän sisällyttäminen liiketoimintaan ja strategiaan ohjaa tunnistamaan uuden sekä jo olemassa olevan lainsäädännön velvoitteet. Ympäristöjärjestelmän avulla myös tulevaisuuden lainsäädäntömuutoksia pystytään ennakoimaan.

 

5. Viestiminen sidosryhmille

Ympäristöjärjestelmien käyttö parantaa myös yrityksen sidosryhmäyhteistyötä ja viestii asiakkaille, yhteistyöyritykselle, viranomaisille, rahoittajille ja muulle yhteiskunnalle yrityksen vastuullisuudesta.

 

6. Henkilöstön motivaatio

Sen lisäksi, että ympäristöjärjestelmien käyttö kohentaa henkilöstön ympäristötietoisuuttaa, niiden on myös todettu parantavan työntekijämotivaatiota ja osallistumista, kun yhteisten tavoitteiden eteen pyrkii koko organisaatio.