Toimitusketjujen hallinta on vastuullisuuden keskiössä!

Toimitusketjujen hallinta on vastuullisuuden keskiössä!

Eräs vastuullisen yritystoiminnan kulmakivistä on toimitusketjun tunnistaminen ja hallinta. Yritys on osa kokonaista toimitusketjua, joka ylettyy aina raaka-aineen hankinnasta tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. Kuten vastuullisuudessa yleensä, myös toimitusketjussa tapahtuvat vaikutukset ovat jaoteltavissa taloudellisiin, sosiaalisiin sekä ympäristövaikutuksiin. Usein nämä kategoriat limittyvät ja tukevat toinen toisiaan.

Yksinkertainen tapa lähteä selvittämään omaa toimitusketjua on vierailla keskeisimpien toimittajien internetsivuilla ja tutkia, miten toimittajat kuvaavat oman raaka-aineensa hankinnan tai tuotteidensa valmistamisen. Ympäristövastuun näkökulmasta toimittajien kautta on selvitettävissä esimerkiksi raaka-aineen alkuperäinen lähdemaa sekä mahdollisen kierrätysmateriaalin osuus.

Tätä kautta on mahdollista saada ymmärrystä myös toimitusketjuun liittyvistä ihmisoikeuskysymyksistä ja muista sosiaalisista vaikutuksista. Lisäksi raaka-aineen lähdemaan perusteella on mahdollista tehdä omaa riskienarviointia käyttäen apuna esimerkiksi Business Social Compliance Initiativen (BSCI) auditointijärjestelmän riskimaalistaa.

Toimitusketjun taloudellista vastuullisuutta mitataan myös muun muassa paikallisten ostojen perusteella. Tällä tuetaan paikallista yhteiskuntaa sekä vähennetään ympäristövaikutuksia liittyen raaka-aineen ja materiaalien kuljetuksiin.

Toimitusketjun kuvaus on vastuullisuusraportoinnin keskeisimpiä osa-alueita. Se on erityisen informatiivinen useille yrityksen sidosryhmille kuten sijoittajille, jotka analysoivat yritystoiminnan riskejä sekä toimitusketjun seuraavalle tasolle kuten asiakkaille, joille on tärkeää pystyä selvittämään tuotteen toimitusketju vaivattomasti ja luotettavasti.