Uusi tilinpäätösdirektiivi: kenen on raportoitava vastuullisuudesta?

Uusi tilinpäätösdirektiivi: kenen on raportoitava vastuullisuudesta?

Vastuullisuusraportointia tekevät niin keskisuuret kuin suuretkin yritykset ja organisaatiot alasta riippumatta. Suuret yritykset ovat raportoineet vastuullisuudestaan kauemmin ja laajemmin kuin pk-sektorin toimijat. Vastuullisuusraportointi on kuitenkin tulossa kovaa vauhtia myös pk-sektorille. Toistaiseksi pk-sektorilla vastuullisuudesta raportointi toimii kilpailuetuna, eikä siihen ole ulkopuolista velvoitetta.

Vastuullisuusraportointi ei ole aiemmin ollut velvoittavaa EU:ssa, mutta vuonna 2016 Suomessa voimaan saatettava direktiivi (2014/95/EU) edistää suurten yhtiöiden* vastuullisuusraportointia, ja velvoittaa vastuullisuusraportoinnin tekemiseen ja täten myös ei-taloudellisten tietojen raportointiin. Vaatimuksia raportoinnille valunee tämän johdosta myös isojen yritysten kanssa yhteistyötä tekeville pienemmille toimijoille.

*suuret yleisen edun kannalta merkittävät yhtiöitä (listayhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt), työntekijämäärä > 500 henkeä, liikevaihto > 40 miljoonaa euroa tai tase >20 katso tarkemmin: http://www.tem.fi/yritykset/yhteiskuntavastuu/vastuullisuusraportointi