Tuotevastuu ja elintarvikkeiden valmistus

Tuotevastuu ja elintarvikkeiden valmistus

Elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin liittyvää tuotevastuuta voidaan tarkastella tuotetietojen tarjoamisen, markkinoinnin, ympäristön sekä terveellisyys- ja turvallisuusnäkökulmista.  Elintarvikkeiden valmistusta säädellään tiukalla kansallisella ja EU-tasoisella lainsäädännöllä, joka antaa raamit turvallisten tuotteiden valmistukselle.  Lainsäädännön vaatimukset ylittävän toiminnan sen sijaan ajatellaan kuuluvan vastuullisen toiminnan piiriin, ja tällöin puhutaan yrityksen vapaaehtoisesta yritysvastuusta.

Elintarviketuotannossa on käytössä sertifioitavia, eri standardien mukaisia elintarviketurvallisuusjärjestelmiä. Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi kertoo yrityksen huolehtivan tuotteen turvallisuudesta. Tuotteen terveellisyysnäkökohtien ja ravitsemuksellisen laadun huomioiminen jo tuotteen suunnittelussa ja kehityksessä on osoitus siitä, että yritys kantaa vastuuta tuotteiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista.  Kun esimerkiksi kuidun, sokerin, tyydyttyneen rasvan, suolan, vitamiinien ja kivennäisaineiden määräät ohjaavat tuotekehitystä, ollaan oikealla polulla.

Oikeellisten tietojen antaminen ravintosisällöstä, raaka-aineista ja allergeeneistä kuuluu jo lainsäädännön piiriin, mutta esimerkiksi läpinäkyvä kertominen raaka-aineiden alkuperästä, tuotanto-olosuhteista ja –tavoista ylittävät lainsäädännön vaatimukset.  Se, miten elintarvikkeiden markkinoinnissa ja mainonnassa huomioidaan esim. epäterveellisen ruokavalion aiheuttamat maailmaanlaajuiset ylipaino- ja muut terveysongelmat sekä erityisen haavoittuvat ryhmät kuten lapset, on osa tuotevastuuta, jota yritys voi osaltaan laajentaa toiminnassaan.