Ihmisoikeuksien rankkaus

Ihmisoikeuksien rankkaus

Ihmisoikeuksilla pyritään takaamaan ihmisarvo ja tasa-arvoiset oikeudet kaikille. Yritykset voivat sekä huonontaa, että parantaa näitä oikeuksia. Sitä, miten maailman suurimmat listatut yritykset huolehtivat ihmisoikeuksista on alettu seuraamaan julkisella yritysten rankkauksella. The Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) haluaa tarjota julkista tietoa sijoittajille, yrityksille, yhteiskunnalle ja yhteisöille, aka-teemiselle yleisölle ja medialle siitä, miten ihmisoikeudet on otettu haltuun yrityksissä ja niiden toimitus-ketjuissa. Julkisella rankkauksella halutaan antaa tunnustusta ihmisoikeudet hyvin huomioiville yrityksille ja toisaalta luoda painetta asiat huonosti hoitaville yrityksille.

Tällä hetkellä yritysten paremmuutta ihmisoikeuksien suhteen seurataan CHRB:n toimesta elintarvike-, vaate- ja kaivosteollisuudessa. Näille teollisuudenaloille tyypilliset ihmisoikeusrikkomukset liittyvät lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön, yhdistymisvapauteen ja työehtosopimusten neuvotteluoikeuksiin, työterveyteen ja –turvallisuuteen, maanomistukseen ja alkuperäiskansojen oikeuksiin.

Ihmisoikeuksien toteutumisen selvittäminen ja oikeuksien parantaminen on erittäin pitkäjänteistä työtä ja ainut tie ihmisoikeuksien parantamiseen on niihin liittyvien politiikkojen, prosessisien ja käytäntöjen käyttöönottaminen ja kehittäminen. Toistaiseksi ihmisoikeudet hyvin huomioiva yritys erottuu positiivisesti kilpailijoistaan.