Mitä yrityksen vaikutuksista yhteiskuntaan raportoidaan?

Yhteiskuntavaikutuksista raportointi keskittyy kertomaan organisaation vaikutuksista eri yhteisöihin sekä organisaation ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Käytännössä voidaan raportoida lyhyesti yhteisöistä, lahjonnan torjumisesta ja yhteyksistä julkishallintoon. Lisäksi voidaan raportoida kilpailun rajoituksista, ja yleisestä määräyksen mukaisuudesta lainsäädännön ja muiden säädösten puitteissa. Myös poliittinen vaikuttaminen esimerkiksi rahoituksien muodossa on hyvä tuoda esille tässä yhteydessä.

Raportoitavista yhteiskuntaan liitettävistä asioista voidaan tuoda esille myös asiakastyytyväisyys ja mahdollisten asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia. Myös yrityksen tekemät lahjoitukset ja niiden kohteiden valintaperusteet on hyvä tuoda esille yhteiskuntaan liittyvissä vastuullisuusraportoinnin osassa.