Mitä vastuullisuusraportissa kerrotaan?

Vastuullisuusraportoinnin sisältö koostuu yrityksen tai organisaation toiminnan olennaisista vaikutuksista sidosryhmiin ja ympäristöön. Käytännössä vastuullisuusraportissa kerrotaan yrityksen taloudellisista vaikutuksista yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin, yrityksen toiminnan vaikutuksista ympäristöön sekä yrityksen toteuttamista työelämän käytänteistä, toimitusketjun työolojen huomioimisesta ja tuotevastuusta.

Tyypillisiä taloudellisesta vastuusta raportoitavia asioita ovat esimerkiksi yrityksen verojalanjälki ja henkilöstökulut. Sosiaaliseen vastuuseen liittyen raportoidaan usein yrityksen henkilöstön määrä, miesten ja naisten suhteelliset osuudet ja työsuhteen laatu. Lisäksi voidaan raportoida mm. hankintaketjuissa noudatetuista eettistä periaatteista ja toimittajien arvioinnista. Tyypillisiä ympäristöindikaattoreita ovat puolestaan energiankulutus, tuotetut jätteet ja kasvihuonekaasupäästöt.