Keskeiset tunnusluvut henkilöstöstä ja työoloista raportointiin

Mitä henkilöstöstä ja työoloista tulee keskeisesti raportoida? Alla esitettynä neljä perustunnuslukua raportoidessa henkilöstöstä ja työoloista.

Henkilöstöstä ja työoloista raportoitaessa lähdetään liikkeelle henkilöstön yleiskuvauksesta. Raportoidaan henkilöstömäärästä ja sen jakautumisesta erilaisiin työsuhteisiin, työsopimuksiin ja toiminta-alueisiin. Yleensä ilmoitetaan myös henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumat.

Lue lisää

Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää?

Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää?

Yrityksen sosiaaliseen vastuuseen luetaan mm. yrityksen vastuu omasta henkilöstöstään, kuten henkilöstön työterveydestä ja –turvallisuudesta, kouluttamisesta ja tasa-arvosta miesten ja naisten välillä. Toimitusketjujen laajentuessa on yhä tärkeämpää huomioida myös välillinen vastuu esimerkiksi toimittajaketjujen työoloista, ihmisoikeuksista, yhdistymisvapaudesta ja esimerkiksi lapsityön ja pakkotyön käytöstä.

Lue lisää