Elintarvikkeiden valmistuksen vastuullisuus, mitä tulee huomioida?

Elintarvikkeiden valmistuksen vastuullisuus, mitä tulee huomioida?

Vastuulliseen elintarvikkeiden valmistukseen liittyy paljon näkökulmia. Elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin liittyvää tuotevastuuta voidaan tarkastella esimerkiksi ravitsemuksellisista- ja tuoteturvallisuusnäkökulmista, tuotteesta annettavien tietojen tai markkinoinnin näkökulmista, työntekijöiden hyvinvointia unohtamatta.

Elintarvikkeiden valmistusta säädellään tiukalla kansallisella ja EU-tasoisella lainsäädännöllä ja lainsäädäntö antaa raamit turvallisten tuotteiden valmistukselle. Yritysvastuusta kuitenkin puhutaan vasta, kun toiminta ylittää lainsäädännön vaatimukset. Lähtökohtana vastuulliselle tuotteelle on kuitenkin aina oltava se, että tuote on kohderyhmää puhutteleva, maukas ja sopivan hintainen. Vain näiden ehtojen täyttyessä tuotteen valmistus voi olla kannattavaa ja toiminta taloudellisesti kestävää.

Elintarvikkeiden ravitsemus, tuotteesta annettavat tiedot ja käytettävät raaka-aineet

Tuotteen terveellisyysnäkökohtien ja ravitsemuksellisen laadun huomioiminen jo tuotteen suunnittelussa ja kehityksessä on osoitus siitä, että yritys kantaa vastuuta tuotteiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista. Kun esimerkiksi kuidun, sokerin, tyydyttyneen rasvan, suolan, vitamiinien ja kivennäisaineiden määräät ohjaavat tuotekehitystä, ollaan oikealla polulla.

Oikeellisten tietojen antaminen ravintosisällöstä, raaka-aineista ja allergeeneistä kuuluu jo lainsäädännön vaatimuksiin, mutta esimerkiksi läpinäkyvä kertominen raaka-aineiden alkuperästä, tuotanto-olosuhteista ja –tavoista ylittävät lainsäädännön vaatimukset. Raaka-aineiden valinnassa on siis vastuullista kiinnittää huomiota niiden alkuperään, tuotanto-olosuhteisiin ja vastuullisuussertifiointeihin. Tämä voi olla helpommin sanottu kuin tehty, mutta raaka-ainetoimittajilta kannattaa aina kysyä lisää tietoja raaka-aineista ja vaihtoehtoisia raaka-aineita.

Elintarviketurvallisuus

Tuoteturvallisuus on yksi tärkeimmistä vastuullisuusnäkökohdista, kun puhutaan elintarvikkeiden valmistuksesta. Foodwestin laajassa vastuullisuustutkimuksessa yli puolet vastaajista mielsi vastuullisuuden tarkoittavan elintarvikkeissa juuri tuoteturvallisuutta (Kuva1).

Elintarviketuotannossa on käytössä sertifioitavia, eri standardien mukaisia elintarviketurvallisuusjärjestelmiä, esimerkiksi ISO 22000 -, FSSC 22000 -, IFS – ja BRC -standardit. Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi kertoo yrityksen panostavan tuotteiden turvallisuuteen ja kehittävän toimintaa yli lainsäädännön vaatimusten.

Kuva 1. Kuluttajat ymmärtävät vastuullisuuden laaja-alaisesti.

Mitä vastuullisuusraportissa kerrotaan?

Vastuullisuusraportoinnin sisältö koostuu yrityksen tai organisaation toiminnan olennaisista vaikutuksista sidosryhmiin ja ympäristöön. Käytännössä vastuullisuusraportissa kerrotaan yrityksen taloudellisista vaikutuksista yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin, yrityksen toiminnan vaikutuksista ympäristöön sekä yrityksen toteuttamista työelämän käytänteistä, toimitusketjun työolojen huomioimisesta ja tuotevastuusta.

Lue lisää

Raportista viestintään

Raportista viestintään

Se, millainen rooli vastuullisuudella on osana yrityksen toimintaa kumpuaa yrityksen arvoista ja asenteista. Vastuullisuus voidaan nähdä strategisena maineen rakennuksena, pakkopullana, lisääntyvän sääntelyn parissa taktikointina, sertifikaattien tavoitteluna tai kilpailuetuna. Riippumatta siitä, miten yritys vastuullisuuteen suhtautuu, sidosryhmät kuten sijoittajat, omistajat, työntekijät, alihankkijat, asiakkaat ja asiakkaiden asiakkaat sekä media haluavat entistä enemmän ja läpinäkyvämmin tietoa yritysten vastuullisuudesta. Tämä tekee vastuullisuudesta seikan, joka jokaisen eteenpäin tähtäävän yrityksen tulee sisäistää ja ottaa kantaa.

Lue lisää

Uusi tilinpäätösdirektiivi: kenen on raportoitava vastuullisuudesta?

Uusi tilinpäätösdirektiivi: kenen on raportoitava vastuullisuudesta?

Vastuullisuusraportointia tekevät niin keskisuuret kuin suuretkin yritykset ja organisaatiot alasta riippumatta. Suuret yritykset ovat raportoineet vastuullisuudestaan kauemmin ja laajemmin kuin pk-sektorin toimijat. Vastuullisuusraportointi on kuitenkin tulossa kovaa vauhtia myös pk-sektorille. Toistaiseksi pk-sektorilla vastuullisuudesta raportointi toimii kilpailuetuna, eikä siihen ole ulkopuolista velvoitetta.

Lue lisää

Mikä on vastuullisuusraportti?

Mikä on vastuullisuusraportti?

Vastuullisuusraportissa raportoidaan tasapuolisesti yrityksen myönteisistä sekä kielteisistä sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Vastuullisuusraportti on sekä arviointi- että viestintätyökalu. Raportin avulla yritys kertoo julkisesti vaikutuksistaan sidosryhmiinsä ja ympäristöön sekä vastuullisuustavoitteistaan ja niiden onnistumisesta.

Lue lisää