Elintarvikkeiden valmistuksen vastuullisuus, mitä tulee huomioida?

Elintarvikkeiden valmistuksen vastuullisuus, mitä tulee huomioida?

Vastuulliseen elintarvikkeiden valmistukseen liittyy paljon näkökulmia. Elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin liittyvää tuotevastuuta voidaan tarkastella esimerkiksi ravitsemuksellisista- ja tuoteturvallisuusnäkökulmista, tuotteesta annettavien tietojen tai markkinoinnin näkökulmista, työntekijöiden hyvinvointia unohtamatta.

Elintarvikkeiden valmistusta säädellään tiukalla kansallisella ja EU-tasoisella lainsäädännöllä ja lainsäädäntö antaa raamit turvallisten tuotteiden valmistukselle. Yritysvastuusta kuitenkin puhutaan vasta, kun toiminta ylittää lainsäädännön vaatimukset. Lähtökohtana vastuulliselle tuotteelle on kuitenkin aina oltava se, että tuote on kohderyhmää puhutteleva, maukas ja sopivan hintainen. Vain näiden ehtojen täyttyessä tuotteen valmistus voi olla kannattavaa ja toiminta taloudellisesti kestävää.

Elintarvikkeiden ravitsemus, tuotteesta annettavat tiedot ja käytettävät raaka-aineet

Tuotteen terveellisyysnäkökohtien ja ravitsemuksellisen laadun huomioiminen jo tuotteen suunnittelussa ja kehityksessä on osoitus siitä, että yritys kantaa vastuuta tuotteiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista. Kun esimerkiksi kuidun, sokerin, tyydyttyneen rasvan, suolan, vitamiinien ja kivennäisaineiden määräät ohjaavat tuotekehitystä, ollaan oikealla polulla.

Oikeellisten tietojen antaminen ravintosisällöstä, raaka-aineista ja allergeeneistä kuuluu jo lainsäädännön vaatimuksiin, mutta esimerkiksi läpinäkyvä kertominen raaka-aineiden alkuperästä, tuotanto-olosuhteista ja –tavoista ylittävät lainsäädännön vaatimukset. Raaka-aineiden valinnassa on siis vastuullista kiinnittää huomiota niiden alkuperään, tuotanto-olosuhteisiin ja vastuullisuussertifiointeihin. Tämä voi olla helpommin sanottu kuin tehty, mutta raaka-ainetoimittajilta kannattaa aina kysyä lisää tietoja raaka-aineista ja vaihtoehtoisia raaka-aineita.

Elintarviketurvallisuus

Tuoteturvallisuus on yksi tärkeimmistä vastuullisuusnäkökohdista, kun puhutaan elintarvikkeiden valmistuksesta. Foodwestin laajassa vastuullisuustutkimuksessa yli puolet vastaajista mielsi vastuullisuuden tarkoittavan elintarvikkeissa juuri tuoteturvallisuutta (Kuva1).

Elintarviketuotannossa on käytössä sertifioitavia, eri standardien mukaisia elintarviketurvallisuusjärjestelmiä, esimerkiksi ISO 22000 -, FSSC 22000 -, IFS – ja BRC -standardit. Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi kertoo yrityksen panostavan tuotteiden turvallisuuteen ja kehittävän toimintaa yli lainsäädännön vaatimusten.

Kuva 1. Kuluttajat ymmärtävät vastuullisuuden laaja-alaisesti.
Toimitusketjujen hallinta on vastuullisuuden keskiössä!

Toimitusketjujen hallinta on vastuullisuuden keskiössä!

Eräs vastuullisen yritystoiminnan kulmakivistä on toimitusketjun tunnistaminen ja hallinta. Yritys on osa kokonaista toimitusketjua, joka ylettyy aina raaka-aineen hankinnasta tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. Kuten vastuullisuudessa yleensä, myös toimitusketjussa tapahtuvat vaikutukset ovat jaoteltavissa taloudellisiin, sosiaalisiin sekä ympäristövaikutuksiin. Usein nämä kategoriat limittyvät ja tukevat toinen toisiaan.

Lue lisää