Elintarvikkeiden valmistuksen vastuullisuus, mitä tulee huomioida?

Elintarvikkeiden valmistuksen vastuullisuus, mitä tulee huomioida?

Vastuulliseen elintarvikkeiden valmistukseen liittyy paljon näkökulmia. Elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin liittyvää tuotevastuuta voidaan tarkastella esimerkiksi ravitsemuksellisista- ja tuoteturvallisuusnäkökulmista, tuotteesta annettavien tietojen tai markkinoinnin näkökulmista, työntekijöiden hyvinvointia unohtamatta.

Elintarvikkeiden valmistusta säädellään tiukalla kansallisella ja EU-tasoisella lainsäädännöllä ja lainsäädäntö antaa raamit turvallisten tuotteiden valmistukselle. Yritysvastuusta kuitenkin puhutaan vasta, kun toiminta ylittää lainsäädännön vaatimukset. Lähtökohtana vastuulliselle tuotteelle on kuitenkin aina oltava se, että tuote on kohderyhmää puhutteleva, maukas ja sopivan hintainen. Vain näiden ehtojen täyttyessä tuotteen valmistus voi olla kannattavaa ja toiminta taloudellisesti kestävää.

Elintarvikkeiden ravitsemus, tuotteesta annettavat tiedot ja käytettävät raaka-aineet

Tuotteen terveellisyysnäkökohtien ja ravitsemuksellisen laadun huomioiminen jo tuotteen suunnittelussa ja kehityksessä on osoitus siitä, että yritys kantaa vastuuta tuotteiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista. Kun esimerkiksi kuidun, sokerin, tyydyttyneen rasvan, suolan, vitamiinien ja kivennäisaineiden määräät ohjaavat tuotekehitystä, ollaan oikealla polulla.

Oikeellisten tietojen antaminen ravintosisällöstä, raaka-aineista ja allergeeneistä kuuluu jo lainsäädännön vaatimuksiin, mutta esimerkiksi läpinäkyvä kertominen raaka-aineiden alkuperästä, tuotanto-olosuhteista ja –tavoista ylittävät lainsäädännön vaatimukset. Raaka-aineiden valinnassa on siis vastuullista kiinnittää huomiota niiden alkuperään, tuotanto-olosuhteisiin ja vastuullisuussertifiointeihin. Tämä voi olla helpommin sanottu kuin tehty, mutta raaka-ainetoimittajilta kannattaa aina kysyä lisää tietoja raaka-aineista ja vaihtoehtoisia raaka-aineita.

Elintarviketurvallisuus

Tuoteturvallisuus on yksi tärkeimmistä vastuullisuusnäkökohdista, kun puhutaan elintarvikkeiden valmistuksesta. Foodwestin laajassa vastuullisuustutkimuksessa yli puolet vastaajista mielsi vastuullisuuden tarkoittavan elintarvikkeissa juuri tuoteturvallisuutta (Kuva1).

Elintarviketuotannossa on käytössä sertifioitavia, eri standardien mukaisia elintarviketurvallisuusjärjestelmiä, esimerkiksi ISO 22000 -, FSSC 22000 -, IFS – ja BRC -standardit. Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi kertoo yrityksen panostavan tuotteiden turvallisuuteen ja kehittävän toimintaa yli lainsäädännön vaatimusten.

Kuva 1. Kuluttajat ymmärtävät vastuullisuuden laaja-alaisesti.
Elintarvikealan megatrendi -vastuullisuus

Elintarvikealan megatrendi -vastuullisuus

Vastuullisuus on elintarvikealan megatrendi, joka koskettaa jokaista alalla toimijaa. Ruoka on osa joka päivästä elämäämme ja valintojamme, siksi erityisesti ruuan vastuullisuus kiinnostaa kuluttajia. Toisaalta elintarvikeketjun toiminnoilla on suuria vaikutuksia ympäristöön, sen parissa työskenteleviin ihmisiin ja talouteen. Vastuullisuus onkin ilmiönä laaja ja monitahoinen, ja siksi monille kuluttajille vaikea kokonaisuus ymmärtää.

Elintarvikealan kuluttajatutkimuksen ja tuotekehityksen suunnan näyttäjänä Foodwest selvitti laajassa vastuullisuustutkimuksessaan, millainen rooli vastuullisuudella on elintarvikkeiden valintakriteerinä. Mikä vastuullisuuden osa-alue on kuluttajille relevanttia ja kiinnostavaa, ja millä tavoin elintarvikkeiden vastuullisuutta arvioidaan ruokaostoksilla. Lähestyimme Foodwestillä tätä isoa kokonaisuutta erilaisin tutkimusmenetelmin ja käytimme hyödyksi mm. valtakunnallisesti edustavaa kyselytutkimusta (n=1000), kuluttajien havaintoja aidoissa ostotilanteissa ja ryhmäkeskusteluita.

Saimme selville, että kuluttajalle vastuullisuus tarkoittaa elintarvikkeissa erityisesti eläinten hyvinvointia ja ympäristövaikutusten huomiointia alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa ja kuljetuksissa. Yli puolelle vastaajista vastuullisuus tarkoittaa myös tuoteturvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Käytännössä moni toteuttaa vastuullisuutta ostamalla kotimaisia tuotteita, koska edellä mainittujen vastuullisuusnäkökohtien uskotaan olevan kotimaisessa tuotannossa kunnossa. Kuluttaja kokee kotimaisten elintarvikkeiden olevan oikopolku vastuullisuuteen.  

Vastuullisuuden arvioinnin vaikeus riippuu tuotteesta. Vaikeimmaksi vastuullisuuden arviointi koetaan ulkomaisissa lihatuotteissa ja helpoimmaksi kotimaisissa maitotuotteissa (kuva 1 ja 2). Jopa 78% suomalaisista kertoo vastuullisuuden vaikuttavan elintarvikevalintoihin ainakin joskus, mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että valtaosa kiinnostuu tuotteen vastuullisuudesta vasta, jos tuote on hyvänmakuinen ja sopivan hintainen.

Kuva 1 ja 2. Vastuullisuuden arvioinnin vaikeus eri tuotteissa.

Jotta kuluttajaa kiinnostavat vastuullisuusnäkökulmat pystytään hyödyntämään ja viestimään oman tuotteen markkinoinnissa, on syytä ymmärtää mitkä vastuullisuusnäkökohdat ovat kohderyhmälle olennaisia, kuinka niistä tulisi viestiä ja miten erottautua viestinnällä kilpailijoista. Ympäristöä, ihmistä ja taloutta hyödyttävien tekojen lisäksi vastuulliset teot kannattaa tietenkin hyödyntää kaikin mahdollisin keinoin tuotteen markkinoinnissa kuluttajaa kiinnostavalla ja houkuttelevalla tavalla. Lähdetäänkö yhdessä selvittämään vastuullisuuskärkeä tuotteellesi? 

Ota yhteyttä ja keskustellaan vastuullisuudesta lisää,

myynti@foodwest.fi

puh. 040 1750 259

Foodwest Oy on timanttitehdas, joka luo kanssasi uutta elintarvikebisnestä raaka-aineesta tuotteen ideoinnin ja valmistuksen kautta markkinoille ja vientiin asti. Palveluksessasi on reilut 40 elintarvike-alan ammattilaista, jotka antavat osaamisensa yrityksesi käyttöön. Tutustu lisää palveluihimme tästä.

Tuotevastuu ja elintarvikkeiden valmistus

Tuotevastuu ja elintarvikkeiden valmistus

Elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin liittyvää tuotevastuuta voidaan tarkastella tuotetietojen tarjoamisen, markkinoinnin, ympäristön sekä terveellisyys- ja turvallisuusnäkökulmista.  Elintarvikkeiden valmistusta säädellään tiukalla kansallisella ja EU-tasoisella lainsäädännöllä, joka antaa raamit turvallisten tuotteiden valmistukselle.  Lainsäädännön vaatimukset ylittävän toiminnan sen sijaan ajatellaan kuuluvan vastuullisen toiminnan piiriin, ja tällöin puhutaan yrityksen vapaaehtoisesta yritysvastuusta.

Lue lisää

Mitä on tuotevastuu?

Mitä on tuotevastuu?

Tuotteen valmistaja on vastuussa tuotteen turvallisuudesta, tuotteen vaikutuksista kuluttajan terveyteen, tuotteiden lainsäädäntövaatimuksien täyttämisestä sekä tuotteen uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksista. Lisäksi vastuu kattaa tuotteen elinkaaren aikaiset päästöt ja jätteet. Tuotevastuuseen kuuluu myös kuluttajille annettava tuoteinformaatio ja tuotteen markkinointi.

Lue lisää