Elintarvikealan megatrendi -vastuullisuus

Elintarvikealan megatrendi -vastuullisuus

Vastuullisuus on elintarvikealan megatrendi, joka koskettaa jokaista alalla toimijaa. Ruoka on osa joka päivästä elämäämme ja valintojamme, siksi erityisesti ruuan vastuullisuus kiinnostaa kuluttajia. Toisaalta elintarvikeketjun toiminnoilla on suuria vaikutuksia ympäristöön, sen parissa työskenteleviin ihmisiin ja talouteen. Vastuullisuus onkin ilmiönä laaja ja monitahoinen, ja siksi monille kuluttajille vaikea kokonaisuus ymmärtää.

Elintarvikealan kuluttajatutkimuksen ja tuotekehityksen suunnan näyttäjänä Foodwest selvitti laajassa vastuullisuustutkimuksessaan, millainen rooli vastuullisuudella on elintarvikkeiden valintakriteerinä. Mikä vastuullisuuden osa-alue on kuluttajille relevanttia ja kiinnostavaa, ja millä tavoin elintarvikkeiden vastuullisuutta arvioidaan ruokaostoksilla. Lähestyimme Foodwestillä tätä isoa kokonaisuutta erilaisin tutkimusmenetelmin ja käytimme hyödyksi mm. valtakunnallisesti edustavaa kyselytutkimusta (n=1000), kuluttajien havaintoja aidoissa ostotilanteissa ja ryhmäkeskusteluita.

Saimme selville, että kuluttajalle vastuullisuus tarkoittaa elintarvikkeissa erityisesti eläinten hyvinvointia ja ympäristövaikutusten huomiointia alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa ja kuljetuksissa. Yli puolelle vastaajista vastuullisuus tarkoittaa myös tuoteturvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Käytännössä moni toteuttaa vastuullisuutta ostamalla kotimaisia tuotteita, koska edellä mainittujen vastuullisuusnäkökohtien uskotaan olevan kotimaisessa tuotannossa kunnossa. Kuluttaja kokee kotimaisten elintarvikkeiden olevan oikopolku vastuullisuuteen.  

Vastuullisuuden arvioinnin vaikeus riippuu tuotteesta. Vaikeimmaksi vastuullisuuden arviointi koetaan ulkomaisissa lihatuotteissa ja helpoimmaksi kotimaisissa maitotuotteissa (kuva 1 ja 2). Jopa 78% suomalaisista kertoo vastuullisuuden vaikuttavan elintarvikevalintoihin ainakin joskus, mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että valtaosa kiinnostuu tuotteen vastuullisuudesta vasta, jos tuote on hyvänmakuinen ja sopivan hintainen.

Kuva 1 ja 2. Vastuullisuuden arvioinnin vaikeus eri tuotteissa.

Jotta kuluttajaa kiinnostavat vastuullisuusnäkökulmat pystytään hyödyntämään ja viestimään oman tuotteen markkinoinnissa, on syytä ymmärtää mitkä vastuullisuusnäkökohdat ovat kohderyhmälle olennaisia, kuinka niistä tulisi viestiä ja miten erottautua viestinnällä kilpailijoista. Ympäristöä, ihmistä ja taloutta hyödyttävien tekojen lisäksi vastuulliset teot kannattaa tietenkin hyödyntää kaikin mahdollisin keinoin tuotteen markkinoinnissa kuluttajaa kiinnostavalla ja houkuttelevalla tavalla. Lähdetäänkö yhdessä selvittämään vastuullisuuskärkeä tuotteellesi? 

Ota yhteyttä ja keskustellaan vastuullisuudesta lisää,

myynti@foodwest.fi

puh. 040 1750 259

Foodwest Oy on timanttitehdas, joka luo kanssasi uutta elintarvikebisnestä raaka-aineesta tuotteen ideoinnin ja valmistuksen kautta markkinoille ja vientiin asti. Palveluksessasi on reilut 40 elintarvike-alan ammattilaista, jotka antavat osaamisensa yrityksesi käyttöön. Tutustu lisää palveluihimme tästä.

Vastuullisuus elintarvikeyrityksessä: mistä lähteä liikkeelle?

Elintarvikesektoriin liittyy paljon vastuullisuusnäkökohtia, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaamme. Ruuan tuotannolla on valtavia vaikutuksia ympäristöön ja tuotannon parissa työskenteleviin ihmisiin. Kaikkien meidän terveyteen vaikuttaa se, millaista ruokaa tuotetaan. Elintarvikesektori on merkittävä sektori myös taloudellisesta näkökulmasta. Yksittäisellä elintarvikealan yrityksellä onkin monta vastuullisuusnäkökulmaa, joihin tulisi tarttua. Erityistä elintarvikesektorille on, että yhden yrityksen vastuullisuuden sijaan tulisi tarkastella koko ketjun toimintaa. Tämä siksi, että ketjun alkupäässä tapahtuva epäkohta, esimerkiksi lapsityövoiman käytön paljastuminen viljelyksillä, vaikuttaa vääjäämättä myös tuotetta prosessoivan ja markkinoivan yrityksen maineeseen. 

Lue lisää Ataon blogista