Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää?

Mitä sosiaalisen vastuun raportointi sisältää?

Yrityksen sosiaaliseen vastuuseen luetaan mm. yrityksen vastuu omasta henkilöstöstään, kuten henkilöstön työterveydestä ja –turvallisuudesta, kouluttamisesta ja tasa-arvosta miesten ja naisten välillä. Toimitusketjujen laajentuessa on yhä tärkeämpää huomioida myös välillinen vastuu esimerkiksi toimittajaketjujen työoloista, ihmisoikeuksista, yhdistymisvapaudesta ja esimerkiksi lapsityön ja pakkotyön käytöstä.

Lue lisää

Mitä vastuullisuus tarkoittaa hankintaketjuissa?

Mitä vastuullisuus tarkoittaa hankintaketjuissa?

Hankintaketjun vastuullisuus on iso kokonaisuus, johon kuuluu niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin näkökulmia. Taloudellisesta vastuullisuudesta ja hankintaketjusta puhuttaessa hankintojen alkuperä ja esimerkiksi hankintaketjuun liittyvien toimijoiden palkkaus ovat usein olennaisia asioita.

Lue lisää