Vastuullisuuden Kick Off

Sopii jokaiselle vastuullisesta liiketoiminnasta kiinnostuneelle yritykselle ja yhteisölle. Kick-off tilaisuudessa käydään johtoryhmän ja/tai hallituksen keskuudessa läpi vastuullisuuden trendit ja toimialakohtainen vaikuttavuus. Kick-off sessio tarjoaa yritykselle kattavan ymmärryksen arjen vastuullisesta johtamisesta ja sidosryhmien kasvavista odotuksista aihepiirin suhteen.

Kick-off sessio räätälöidään aina asiakkaan tilanteen mukaan, sessiot ovat hyvin interaktiivisia ja tämän pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotukset vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Vastuullisuuden Due Diligence

Due Diligence -palvelullamme voit testata yritykseksi vastuullisuusasioiden nykytilan. Lopputulemana saat yhteenvetoraportin yrityksesi hallinnon ja operatiivisen toiminnan tilasta vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Asiakkaat, päämiehet ja rahoittajat vaativat entistä useammin vastuullisen liiketoiminnan normistojen noudattamista. Kiinnostusta herättävät erityisesti ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön noudattaminen ja niiden jatkuva kehittäminen.

Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmäanalyysi selvittää yrityksesi johdon ja sidosryhmien edustajien näkemykset liiketoiminnan kannalta olennaisten asioiden suhteen. Yhteenvetoraportti puretaan yrityksesi johdon kanssa, ja lopputulemana syntyy yrityksen olennaisuusanalyysi.

Sidosryhmäanalyysissa Ataon asiantuntija haastattelee sovitut sidosryhmien edustajat ja koostaa yhteenvetoraportin.

Vastuullisuusraportoinnin matka alkaa aina olennaisuusanalyysin teolla, jossa määritellään johdon ja sidosryhmien arvostus liiketoiminnan eri tekijöiden suhteen. Tämä toimii lähtölaukauksena yrityksesi vastuullisuusviestinnän suunnittelussa.

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisen viestinnän suunnittelutilaisuudessa käydään läpi yrityksesi viestinnän nykytila. Lopputulemana yrityksellesi syntyy vastuullisen liiketoiminnan viestinnällinen tiekartta.

Teemme viestintäanalyysin, jonka perusteella nostamme esiin ne vastuullisen liiketoiminnan asiat, joita yrityksesi kannattaa korostaa. Kehittämisehdotukset pitävät sisällään vastuullisen liiketoiminnan sisältökysymykset sekä sopivat viestintäkanavat.

Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportointia aloitettaessa huomioimme yrityksesi kehitysvaiheen ja toimialan, jotta lopputulema on järkevä jo alussa, vaikka matka vasta alkaa. Ideana on mahdollistaa arjen vastuullinen johtaminen, jonka pohjalta syntyy vuotuinen vastuullisuusraportti.

Vastuullisuusraportointia aloittaville yrityksille laadimme liiketoiminnallisiin lähtökohtiin soveltuvan raportoinnin sisällön. Tästä syntyy määrämuotoinen tapa toimia vastuullisuusraportoinnin suhteen. Samassa yhteydessä määrittelemme myös viestinnälliset kanavat ja toimenpiteet. Kehittyneissä raporteissa viitekehyksenä hyödynnetään ISO 26000 mukaista standardia tai GRI-ohjeistoa.

Raporttiin luomme yhdessä asiakkaan kanssa visuaalisen konseptin, joka voi pitää sisällään esim. kuvituksia, infografiikkaa, videoita, tekstisuunnittelua ja tekstin stilisointipalvelua sekä sivutaiton. Palveluun sisältyy myös ulkoinen varmennus raportin oikeellisuudesta sekä sen julkaisu.