Mitä vastuullisuus tarkoittaa hankintaketjuissa?

Mitä vastuullisuus tarkoittaa hankintaketjuissa?

Hankintaketjun vastuullisuus on iso kokonaisuus, johon kuuluu niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin näkökulmia. Taloudellisesta vastuullisuudesta ja hankintaketjusta puhuttaessa hankintojen alkuperä ja esimerkiksi hankintaketjuun liittyvien toimijoiden palkkaus ovat usein olennaisia asioita.

Lue lisää

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä käytännössä

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä käytännössä

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä on luonteeltaan joustava ja se voidaan integroida lähes minkälaisen tai kokoisen organisaation toimintaan. Se mahdollistaa haitallisten ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden vähentämisen sekä järjestelmälliset kustannussäästöt, esimerkiksi jätemäärän vähentyessä ja energiankäytön tehostuessa.

Lue lisää

Mikä on ISO 14001 ympäristöjärjestelmä?

Mikä on ISO 14001 ympäristöjärjestelmä?

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä tarjoaa järjestelmällisen tavan koota ympäristöasioiden hallinta selkeän järjestelmän alle. Se toimii yrityksen tai organisaation ympäristöjohtamisen välineenä ja auttaa ympäristöasioiden tuloksellisessa parantamisessa ja kehittämisessä sekä nykyhetkessä, että tulevaisuudessa. Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto tuo samalla kustannussäästöjä, toimii riskienhallinnan välineenä ja edistää kilpailukykyä. Ympäristöjärjestelmän käyttö parantaa yrityksen asemaa monesti myös tarjouskilpailuissa.

Lue lisää